1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten afgesloten tussen MOTICO en haar klanten.

2. De klant huurt MOTICO als professionele hondentrainer in om te bepalen welke hulpmiddelen nodig zijn om te helpen bij het trainen. De beste trainingsresultaten kunnen enkel bekomen worden indien ook de eigenaar de instructies van MOTICO opvolgt.

3. De hond is in goede gezondheid, heeft de nodige vaccinaties bekomen, is vrij van vlooien, teken en hartwormen, evenals andere parasieten. MOTICO wordt vooraf ingelicht bij tekenen van ziekte of infecties van mijn dier.

4. Bij nood aan dringende medische zorgen tijdens een interne training, zal Motico via een dierenarts de nodige zorgen laten toedienen. Mits voorafgaand hierover te worden ingelicht zullen de hieruit vloeiende kosten aan de eigenaar van het dier worden doorgerekend.

5. MOTICO garandeert een nette en gezonde omgeving, doch kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien het dier een besmetting oploopt.

6. Bij een interne training zal het dier mogelijks tijdelijk in een kennel geplaatst worden om kalmte, veiligheid en rust te kunnen garanderen.

7. Dieren kunnen in de meest gecontroleerde omgevingen onaangekondigd, onverwachts gedrag vertonen. Dit houdt in, maar is niet beperkt tot, ruw spelen, nippen, agressie en bijten.

MOTICO houdt tijdens de socialisatie en het spel de honden nauwlettend in de gaten met het oog letsels te voorkomen. Mogelijks loopt uw hond alsnog buiten onze wil om verwondingen op door andere honden. MOTICO kan correcties gebruiken om ongewenst gedrag te onderbreken en/of te stoppen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het gebruik van (citronella) spray, gecompresseerde lucht, trainingshalsbanden en trainingsdisks.

8. Betalingen zijn contant betaalbaar, te voldoen voor of tijdens de eerste trainingssessie. Terugbetalingen zijn niet mogelijk. MOTICO behoudt zich het recht prijsaanpassingen door te voeren.

9. Openstaande of ongebruikte trainingen zijn één jaar geldig na de start van de eerste training.

10. Indien een overeenkomst verbroken wordt, gelden volgende regels: annulaties kunnen telefonisch of via mail worden uitgevoerd en resulteren in een niet- of gedeeltelijke terugbetaling. Wanneer MOTICO niet kan voldoen aan de vooropgestelde leveringstermijn heeft de klant het recht op een volledige terugbetaling van de training.

11. Indien ik een afspraak wens te annuleren of te verplaatsen, dien ik MOTICO hiervan minimum 24 uur op voorhand van op de hoogte te brengen. Bij het niet tijdig op de hoogte brengen van MOTICO, kan er een compensatie van 25 euro aangerekend worden.

12. De klant begrijpt dat trainingshalsbanden geenszins mogen worden gedragen ‘s nachts of wanneer de hond alleen is.

13. MOTICO trainde met succes reeds talrijke honden. Dit biedt immers geen garantie dat het gedragsprobleem van uw dier verdwenen zal zijn na de training.

14. Indien het dier agressief gedrag vertoont naar een persoon of een ander dier, kan het personeel van MOTICO fysieke kracht gebruiken om de agressie te onderbreken en/of dadelijk te stoppen. Een dier zal bij agressief gedrag naar andere dieren en/of mensen gemuilkorfd worden. Elke vorm van schade aan dieren, mensen, en/of eigendommen door het gedrag van het dier wordt doorgerekend aan de eigenaar.

15. Iedere verantwoordelijkheid vervalt van zodra het dier terugkeert bij de eigenaar en het centrum verlaat. MOTICO vervult in eer en geweten zijn taak uw dier zo goed als mogelijk te trainen, maar biedt geen garantie dat uw dier ten allen tijde commando’s zal uitvoeren. Na een gevolgde training kan MOTICO niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies wanneer de hond niet naar commando’s luistert die door MOTICO werden aangeleerd.

16. MOTICO heeft het recht om foto’s en filmmateriaal te gebruiken voor trainingsdoeleinden, promotiedoeleinden e.a.

17. Aanname van risico’s​: De klant is geïnformeerd over de risico’s die met hondentraining gepaard gaan en erkent het risico van de aanwezigheid en deelname van zijn dier aan trainingen van MOTICO.

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.